1.GÜVENLİ İŞLETME

İş kazalarının ve can kayıplarının önüne geçmek, makine ve cihazların ömrünü uzatmak ve güvenli kullanımı sağlamak amacıyla periyodik kontrollerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

2.YASALARA UYUM

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ile iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ilgili standartlarda bir süre belirtilmemişse yılda en az 1 kez gerçekleştirilmesi zorunludur.

3.KAYIPLARIN ÖNLENMESİ

İş ekipmanlarının kullanımında yaşanan iş kazaları sonucunda maddi kayıplar, iş gücü kaybı ve üretim kaybı yaşanmaktadır.
Geçici ve sürekli iş görmezlik ödenekleri, tazminatlar, mahkeme giderleri, cezai hüküm bedelleri, ilk yardım ve sağlık masrafları maddi kayıpları içermektedir. Yaşanan iş kazaları sonrasında kazalının çalışmaması, kazanın incelemesi için çalışma yapılması, yasal işlemler için ayrılan zaman sonucunda iş gücü kaybı yaşanmaktadır. Kaza esnasında üretime ara verilmesi, üretimin aksamasıyla beraber iş akımı ve programdaki aksama, makinaların durması ya da hasara uğraması, malzeme hammadde zararı ve kazalının verim kaybetmesi üretim kaybına neden olmaktadır.
Kayıpların önlenmesi için iş ekipmanlarının yönetmelikte ve standartlarda belirtilen süreler dikkate alınarak periyodik kontrollerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

4.KAZALARIN ÖNLENMESİ

İş ekipmanları, çalışma koşulları ve zamana bağlı olarak bozulmaya ve deforme olmaya başlar. Ekipmanların sürekli bakımı ve periyodik kontrollerinin gerçekleştirilmesi ile oluşabilecek iş kazalarının önüne geçilecektir. İş kazalarını ve kazalar sonucunda oluşabilecek kayıpları önlemek için yönetmelik ve standartlarda belirtilen süreler dikkate alınarak iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri gerçekleştirilmelidir.