Sanayideki teknik bilgi birikimimizi ve deneyimlerimizi yasaların, akreditasyon kuruluşlarının, ulusal – uluslararası standart gerekliliklerine ve sanayinin gereklerine uygun periyodik kontrol ve teknik ölçüm hizmetlerine dönüştürmeyi başaran firmamız TSC’ de “kalite kaynağında sağlanır” ilkesi kalite politikamızın temelini oluşturur.  Bu ilke tüm faaliyetlerimizde yaşama geçirilmiştir. 

Bu ilke doğrultusunda;

•Tarafsızlık, bağımsızlık, gizlilik, ilgi çelişkisi olmaması gibi hem akreditasyon hem de etik gerekliliklere uygun hizmet vermek,
•İlk seferde ve her seferde doğru yapmak,
•Sözleşmeden, periyodik kontrol hizmetlerin raporlanmasına kadar tüm süreçlerimizin etkin ve verimli olmalarını sağlamak,
•Bir sonraki işlemi ve süreci müşterimiz kabul etmek,
•Yasaların, akreditasyon kuruluşunun ve müşterilerimizin beklentilerini karşılamak,
•Süreçlerimizi iyileştirerek katma değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırmak,
•Kaynaklarımızı (sermayemizi, ekipmanlarımızı, malzemelerimizi, insan kaynaklarımızı, bilgi birikimimizi ve ilişkilerimizi) korumak,
•Çalışmalarımızda iş güvenliğini sağlamak,
•Sürekli iyileştirme ile hizmet kalitemizi artırmak,

 tüm çalışanlarımızın benimsediği yaklaşımlar olmaktadır.