- AMAÇ:

TS EN ISO/IEC 17020: 2012 faaliyetlerinde TÜRKAK Akreditasyon marka kullanma esaslarını açıklamaktır.

 

2-KAPSAM:

TS EN ISO/IEC 17020:2012 faaliyetlerinde TÜRKAK Akreditasyon markasını uygun boyut, amaç ve kullanım sınırlamalarını kapsar.

 

3- SORUMLULAR:

Tüm Personel

 

4- TANIM ve KISALTMALAR

 

 

 

 

TÜRKAK Akreditasyon Sembolü: TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşların akreditasyon statülerini göstermek için kullandığı semboldür. TÜRKAK Akreditasyon Markası: TÜRKAK logosunun altına akreditasyon alanı, akreditasyona konu olan standardın numarası ve akredite edilmiş kuruluşun akreditasyon numarasının eklenmesi ile oluşturulur.

 

5- UYGULAMA:

ØTÜRKAK Akreditasyon Markası R10.06’da detaylı olarak anlatılan formatta, ebatta ve renkte kullanılmalıdır. TÜRK Akreditasyon Markası statüsü hakkında yanlış bilgilendirmeye sebep olacak şekilde kullanılmayacaktır.  TÜRKAK Akreditasyon Markası üzerinde, renk ve biçim değişikliği yapılamaz.
ØTS EN ISO/IEC 17020: 2012 kapsamları dışındaki faaliyet alanlarında ve reklamlarında TÜRKAK Markası kullanılamaz.
ØTÜRKAK Akreditasyon Markası tanıtım broşürleri, hizmet üretim kataloğu üzerinde ve iş raporlarında kullanılabilir.
ØSadece kuruluşun logosundan daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılabilir.
ØTÜRKAK Akreditasyon Markası kabartma yada hologram şeklinde kullanılabilir.
ØTÜRKAK Akreditasyon Markası A4 ebadından daha büyük olmayan bir sarf malzemesi üzerine basılmışsa eni 30mm’den daha büyük olmamalıdır.
ØMarka daha büyük ebatlı bir sarf malzemesine basılması halinde, TÜRKAK ’tan elektronik ortamda temin edilen uygun ebatlı olan marka kullanılabilir.
ØTÜRKAK Akreditasyon Markası kırtasiye malzemelerinin üzerinde de kullanılabilir Ancak; kuruluşumuzun logosu veya ismi ile birlikte baskı yapılan dokumanın üzerinde bulunmalıdır. Markanın içinde yer alan logonun minimum yüksekliği 20mm olmalıdır.
ØBelge sözleşmesinin fesih edilmesi, belgenin geri alınması veya belgenin askıya alınması halinde kuruluşumuz TÜRKAK Akreditasyon Markası kullanımını durdurulacaktır.
ØTÜRKAK R.10.06 Rehber dokümanında verilen şekilde ve ölçülerde kullanılabilir oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyültülebilir.
ØTÜRKAK Akreditasyon Markası araçların, binaların ve bayrakların üzerinde kullanılamaz.
ØTÜRKAK Akreditasyon markasını müşteriler, taşeronlar veya herhangi bir üçüncü taraf kullanamaz.
ØTSC Otomasyon ve Bilgi Sistemleri San. Tic. A.Ş. Akreditasyon kapsam içeriğini F039 Periyodik Kontrol Teklifi / Sözleşmesi müşterilerine açıkça belirtmektedir.
ØPersonel için bastırılabilen kartvizitler üzerinde kullanılamaz ve akreditasyona ilişkin hiçbir atıfta bulunamaz.
ØTSC Otomasyon ve Bilgi Sistemleri San. Tic. A.Ş. akreditasyon belgesinin geçerliliği devam ettiği sürece tüm personel kalite sistemindeki hükümlere uymakla yükümlüdürler.
ØAkreditasyon iptal edilmesi halinde, Akreditasyon Markası içeren her tür rapor, reklam malzemesi, promosyon vb. dağıtımı tarafımızda durdurulacaktır.
ØKendi markasını kullanım hakkını veren bir akredite kuruluşun akreditasyonunun TÜRKAK tarafından iptal edilmesi halinde, bu kuruluş markasını kullanım hakkı vermiş olduğu kuruluşların tanıtım, sarf malzemesi, reklam, ürün, etiket vb. üzerinde TÜRKAK Akreditasyon Markasının kullanımı tarafımızca durdurulacaktır.
ØTÜRK Akreditasyon Markası kullanılan F039 Periyodik Kontrol Teklifi / Sözleşmesi faaliyet kapsamı belirtilmiş olup, akreditasyon kapsamında olmayan faaliyetler hakkında “Bunların dışında olan ekipmanlar akreditasyon kapsamı içerisinde değildir” ifadesi kullanılarak müşterilere açıkça belirtilmiştir.
ØTSC Otomasyon ve Bilgi Sistemleri San. Tic. A.Ş. TÜRK Akreditasyon Markasını kullanacağı her tür malzemeyi (kırtasiye vs.) kullanıma almadan önce TÜRKAK onayını alacaktır.

6.İLGİLİ DOKÜMAN/LAR

§TÜRKAK Rehberi R.10.06
§F039 Periyodik Kontrol Teklifi / Sözleşmesi
§

5. REVİZYON TARİHÇESİ

0)  10.10.2020, ilk yayın