ELEKTRİK TESİSATI

“6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve kanuna göre hazırlanmış “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” uyarınca ve “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği” ve “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği” uyarınca elektrik tesisatı kontrolleri zorunlu kılınmıştır.

TSC Periyodik Kontrol, TÜRKAK Akreditasyonlu A Sınıfı Muayene Kuruluşu olarak, söz konusu yönetmelik ve yönetmelikte atıf yapılan Ulusal, Uluslararası standart ve yönetmeliklere göre elektrik tesisatı kontrollerini gerçekleştirmektedir.

TOPRAKLAMA TESİSATI

Topraklama tesisatı; elektrik ile çalışan cihazlarda oluşabilecek elektrik kaçaklarına ve kaçaklara bağlı olarak oluşabilecek iş kazalarına karşı önlem almak amacıyla oluşturulan tesisattır. Topraklama tesisatı ile kaçak elektriğin toprağa verilmesiyle elektrik kaçaklarının önüne geçilmektedir.

TSC Periyodik Kontrol, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği topraklama tesisatı kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak, olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.

Topraklama tesisatı kontrolleri “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne göre en az yılda 1 kez gerçekleştirilmektedir. TSC Periyodik Kontrol; topraklama tesisatı kontrollerini Türkak Akreditasyon kapsamında gerçekleştirmektedir.

YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI


Yıldırımdan korunma tesisatı; kurulu olduğu bina ve tesislerde yıldırım düşmesi sonucunda oluşabilecek kayıp ve zararları önlemek amacıyla kurulan tesisattır.

TSC Periyodik Kontrol, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği yıldırımdan korunma tesisatı kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak, olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.
 

Yıldırımdan korunma tesisatı kontrolleri “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne göre en az yılda 1 kez gerçekleştirilmektedir. TSC Periyodik Kontrol; yıldırımdan korunma tesisatı kontrollerini Türkak Akreditasyon kapsamında gerçekleştirmektedir.

ARTIK/KAÇAK AKIM RÖLESİ ÖLÇÜMÜ


Artık/kaçak akım rölesi; elektrik şebekesinde faz ve nötr farkı önceden belirlenen seviyeye geldiğinde devreyi keserek elektrik kaçaklarına engel olan cihazlardır.

TSC Periyodik Kontrol, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği artık/kaçak akım rölesi kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak, olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.

Artık/kaçak akım rölesi ölçümleri “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne göre en az yılda 1 kez gerçekleştirilmektedir. TSC Periyodik Kontrol; artık/kaçak akım rölesi ölçümlerini Türkak Akreditasyon kapsamında gerçekleştirmektedir.

ELEKTRİK PANOSU KONTROLÜ


Elektrik panosu; tesislerdeki elektrik güvenliğini ve kontrolünü sağlayan, elektriğin işletmede kullanılan sistemlere dağıtılmasına yarayan kabinlerdir. Elektrik panosu kontrolleri; elektrik panosu görsel kontrolü adı altında standartlara uygunluk çerçevesinde gözle kontrol ve elektrik panosu fonksiyon kontrolü adı altında panoların fonksiyonel işlevlerinin kontrolü/ölçümü şeklinde gerçekleştirilir.

TSC Periyodik Kontrol, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği elektrik panosu kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak, olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.

Elektrik panosu kontrolü “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne göre en az yılda 1 kez gerçekleştirilmektedir. TSC Periyodik Kontrol; elektrik panosu kontrollerini Türkak Akreditasyon kapsamında gerçekleştirmektedir.