KAZANLAR


“6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve kanuna göre hazırlanmış “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” uyarınca kazanların periyodik kontrollerinin yapılması zorunlu kılınmıştır.

TSC Periyodik Kontrol, TÜRKAK Akreditasyonlu A Sınıfı Muayene Kuruluşu olarak, söz konusu yönetmelik ve yönetmelikte atıf yapılan Ulusal, Uluslararası standart ve yönetmeliklere göre kazanların periyodik kontrollerini gerçekleştirmektedir.

BUHAR KAZANI


Buhar kazanı; yüzeylerinin bir tarafında ısı alan akışkan (su) ile diğer tarafından ısı veren bir yakıtın yakılması neticesinde oluşan alev ve duman gazlarının dolaştığı yollar bulunan kapalı olan su borulu veya alev duman borulu kazanlardır.

TSC Periyodik Kontrol, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği buhar kazanı kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak, olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.
Buhar kazanı periyodik kontrolleri “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne göre en az yılda 1 kez gerçekleştirilmektedir. Kullanım şartları ile üretici talimatlarına göre yapılan risk değerlendirmelerine göre periyodik kontrol periyotları sıklaştırılabilir. TSC Periyodik Kontrol; buhar kazanı periyodik kontrollerini Türkak Akreditasyon kapsamında gerçekleştirmektedir.

KALORİFER / SICAK SU KAZANI


Kalorifer/sıcak su kazanı; yüzeylerinin bir tarafında ısı alınan akışkan (su) akışkan ile diğer tarafından ısı veren bir yakıtın yakılması neticesinde oluşan alev ve duman gazlarının dolaştığı yollar bulunan kapalı olan alev duman borulu silindirik ya da dökme demirden yapılan kazanlardır.

TSC Periyodik Kontrol, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği kalorifer/sıcak su kazanı kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak, olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.
Kalorifer/sıcak su kazanı periyodik kontrolleri “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne göre en az yılda 1 kez gerçekleştirilmektedir. Kullanım şartları ile üretici talimatlarına göre yapılan risk değerlendirmelerine göre periyodik kontrol periyotları sıklaştırılabilir. TSC Periyodik Kontrol; kalorifer/sıcak su kazanı periyodik kontrollerini Türkak Akreditasyon kapsamında gerçekleştirmektedir.

KIZGIN SU KAZANI


Kızgın su kazanı; yüksek sıcaklık ihtiyacı olan bölgesel ısıtma ve endüstriyel proseslerin ısı taleplerini karşılamam üzere 120C ’nin üzerinde gidiş suyu sıcaklıklarını sağlayan kazanlardır.

TSC Periyodik Kontrol, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği kızgın su kazanı kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak, olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.
Kızgın su kazanı periyodik kontrolleri “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne göre en az yılda 1 kez gerçekleştirilmektedir. Kullanım şartları ile üretici talimatlarına göre yapılan risk değerlendirmelerine göre periyodik kontrol periyotları sıklaştırılabilir. TSC Periyodik Kontrol; kızgın su kazanı periyodik kontrollerini Türkak Akreditasyon kapsamında gerçekleştirmektedir.