RAFLAR


Raf sistemleri depolama alanlarında yüksek risk ve tehlike arz eden bölümlerdir. Risklerin yüksek olması, kaldırma iletme ekipmanlarının kullanılması ve yüklü malzemelerin hareket ettirilerek taşınmasından kaynaklanmaktadır.

Raf sistemlerindeki risklerin sürekli ve sistemli bir şekilde kontrol altında tutulması gerekmektedir. “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsamında raf sistemlerinin periyodik kontrollerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. TS EN 15635 standardına göre, raf sistemlerinin yılda bir kez uzman kişiler tarafından periyodik kontrolleri yapılmalı ve raporlanmalıdır.

Raf sistemlerinin periyodik kontrolleri gözle kontrol ve yük testi olmak üzere iki ayrı yöntemde gerçekleştirilmektedir.