BASINÇLI KAPLAR

“6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve kanuna göre hazırlanmış “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” uyarınca basınçlı kapların periyodik kontrollerinin yapılması zorunlu kılınmıştır.

TSC Periyodik Kontrol, TÜRKAK Akreditasyonlu A Sınıfı Muayene Kuruluşu olarak, söz konusu yönetmelik ve yönetmelikte atıf yapılan Ulusal, Uluslararası standart ve yönetmeliklere göre basınçlı kapların periyodik kontrollerini gerçekleştirmektedir.

BASINÇLI HAVA TANKI

Basınçlı hava tankı; kompresör çıkışındaki basınç dalgalarını absorbe eden hava depolarıdır. Basınçlı kap sistemlerinde havanın dengelenmesi ve basıncın normal seviyede olmasını sağlar.

TSC Periyodik Kontrol, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği basınçlı hava tankı kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak, olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.
Basınçlı hava tankı periyodik kontrolleri “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne göre en az yılda 1 kez gerçekleştirilmektedir. Kullanım şartları ile üretici talimatlarına göre yapılan risk değerlendirmelerine göre periyodik kontrol periyotları sıklaştırılabilir. TSC Periyodik Kontrol; basınçlı hava tankı periyodik kontrollerini Türkak Akreditasyon kapsamında gerçekleştirmektedir.

KOMPRESÖR HAVA TANKI

Kompresör ve hava tankı; havayı veya diğer gazları atmosfer basıncından yüksek basınçlara sıkıştırmak için kullanılan motorlu makinelerdir.

TSC Periyodik Kontrol, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği kompresör kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak, olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.
Kompresör ve hava tankı periyodik kontrolleri “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne göre en az yılda 1 kez gerçekleştirilmektedir. Kullanım şartları ile üretici talimatlarına göre yapılan risk değerlendirmelerine göre periyodik kontrol periyotları sıklaştırılabilir. TSC Periyodik Kontrol; kompresör ve hava tankı periyodik kontrollerini Türkak Akreditasyon kapsamında gerçekleştirmektedir.

 HİDROFOR/GENLEŞME TANKI

Hidrofor; şebeke suyu basıncının yeterli olmadığı durumlarda devreye geçerek suyun basıncını arttıran pompa sistemidir. Genleşme tankı; sistemdeki basıncın kontrolünü sağlamak amacıyla ve sisteme gerektiği zaman su desteğinin sağlanması için kullanılan makinelerdir.

TSC Periyodik Kontrol, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği hidrofor/genleşme tankı kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak, olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.
Hidrofor genleşme tankı periyodik kontrolleri “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne göre en az yılda 1 kez gerçekleştirilmektedir. Kullanım şartları ile üretici talimatlarına göre yapılan risk değerlendirmelerine göre periyodik kontrol periyotları sıklaştırılabilir. TSC Periyodik Kontrol; hidrofor genleşme tankı periyodik kontrollerini Türkak Akreditasyon kapsamında gerçekleştirmektedir.

OTOKLAV

Otoklav; bir alet veya malzemenin üzerinde veya içinde bulunan tüm mikroorganizmalardan arındırılması işlemini(sterilizasyon) basınçlı su buharı ile sağlayan basınçlı kaptır.

TSC Periyodik Kontrol, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği otoklav kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak, olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.
Otoklav periyodik kontrolleri “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne göre en az yılda 1 kez gerçekleştirilmektedir. Kullanım şartları ile üretici talimatlarına göre yapılan risk değerlendirmelerine göre periyodik kontrol periyotları sıklaştırılabilir.