KALDIRMA İLETME EKİPMANLARI


“6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve kanuna göre hazırlanmış “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” uyarınca kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik kontrollerinin yapılması zorunlu kılınmıştır.

TSC Periyodik Kontrol, TÜRKAK Akreditasyonlu A Sınıfı Muayene Kuruluşu olarak, söz konusu yönetmelik ve yönetmelikte atıf yapılan Ulusal, Uluslararası standart ve yönetmeliklere göre kaldırma iletme ekipmanlarının periyodik kontrollerini gerçekleştirmektedir.

VİNÇLER

Vinç; insan gücü ile kaldırılamayan, nakledilemeyen yüklerin gerektiğinde 360 dönerek çeşitli mesafe ve yüksekliklere kaldırma-indirme ve yükleme-boşaltma işlerini yapan kaldırma iletme makineleridir.

TSC Periyodik Kontrol, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği vinç kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak, olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.
 Vinç periyodik kontrolleri “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne göre en az yılda 1 kez gerçekleştirilmektedir. Kullanım şartları ile üretici talimatlarına göre yapılan risk değerlendirmelerine göre periyodik kontrol periyotları sıklaştırılabilir. TSC Periyodik Kontrol; gezer köprülü vinç, portal vinç, monoray vinç, mobil vinç, yükleyici kren ve kollu vinç ekipmanlarının periyodik kontrollerini Türkak Akreditasyon kapsamında gerçekleştirmektedir.

CARASKAL


Caraskal; insan gücü ile kaldırılamayan, nakledilemeyen yüklerin gerektiğinde 360 dönerek çeşitli mesafe ve yüksekliklere kaldırma-indirme ve yükleme-boşaltma işlerini yapan kaldırma iletme makineleridir.

TSC Periyodik Kontrol, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği caraskal kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak, olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.
Caraskal periyodik kontrolleri “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne göre en az yılda 1 kez gerçekleştirilmektedir. Kullanım şartları ile üretici talimatlarına göre yapılan risk değerlendirmelerine göre periyodik kontrol periyotları sıklaştırılabilir. TSC Periyodik Kontrol; caraskal periyodik kontrollerini Türkak Akreditasyon kapsamında gerçekleştirmektedir.

YÜKSELTİLEBİLEN SEYYAR İŞ PLATFORMU


Yükseltilebilen seyyar iş platformu; en az bir uzantı yapısı ve bir şasiden oluşan ve şasi üzerinde veya zemin seviyesinde bulunan, sadece erişim konumlarındaki kişilerin iş platformuna binmesi ve inmesi planlanan, işlerini üzerinde durarak gerçekleştirdiği çalışma alanlarına kişilerin taşınması amaçlanan seyyar kaldırma iletme makineleridir.

TSC Periyodik Kontrol, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği yükseltilebilen seyyar iş platformu kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak, olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.
Yükseltilebilen seyyar iş platformu periyodik kontrolleri “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne göre en az yılda 1 kez gerçekleştirilmektedir. Kullanım şartları ile üretici talimatlarına göre yapılan risk değerlendirmelerine göre periyodik kontrol periyotları sıklaştırılabilir. TSC Periyodik Kontrol; yükseltilebilen seyyar iş platformu periyodik kontrollerini Türkak Akreditasyon kapsamında gerçekleştirmektedir.

 TAŞIT KALDIRMA DONANIMI


Taşıt kaldırma donanımı; taşıtların bakım onarımı sırasında taşıtın altında yapılacak işlemlere olanak sağlamak için mekanik ve hidrolik olarak düzenlenmiş kaldırma iletme makineleridir.

TSC Periyodik Kontrol, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği taşıt kaldırma donanımı kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak, olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.
Taşıt kaldırma donanımı periyodik kontrolleri “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne göre en az yılda 1 kez gerçekleştirilmektedir. Kullanım şartları ile üretici talimatlarına göre yapılan risk değerlendirmelerine göre periyodik kontrol periyotları sıklaştırılabilir. TSC Periyodik Kontrol; taşıt kaldırma donanımı periyodik kontrollerini Türkak Akreditasyon kapsamında gerçekleştirmektedir.

TRANSPALET


Transpalet; yüklerin kaldırılması ve taşınması amacıyla kullanılan, yerden en fazla 300 mm yüksekliğe kaldırma yapabilen el il hareket ettirilen veya motorlu yaya kumandalı kaldırma iletme makineleridir.

TSC Periyodik Kontrol, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği transpalet kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak, olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.
Transpalet periyodik kontrolleri “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne göre en az yılda 1 kez gerçekleştirilmektedir. Kullanım şartları ile üretici talimatlarına göre yapılan risk değerlendirmelerine göre periyodik kontrol periyotları sıklaştırılabilir. TSC Periyodik Kontrol; transpalet periyodik kontrollerini Türkak Akreditasyon kapsamında gerçekleştirmektedir.

İSTİF MAKİNESİ


İstif makinesi; yüklerin kaldırılması ve istiflenmesi amacıyla kullanılan akülü veya yaya tarafından kullanılan kaldırma iletme makinalarıdır. Araçta ayakta veya yaya tarafından kumanda edilmektedir.

TSC Periyodik Kontrol, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği istif makinesi kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak, olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.
İstif makinesi periyodik kontrolleri “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne göre en az yılda 1 kez gerçekleştirilmektedir. Kullanım şartları ile üretici talimatlarına göre yapılan risk değerlendirmelerine göre periyodik kontrol periyotları sıklaştırılabilir. TSC Periyodik Kontrol; istif makinesi periyodik kontrollerini Türkak Akreditasyon kapsamında gerçekleştirmektedir.

FORKLİFT


Forklift; yükü çatallı kolları ile alıp kaldıran, belirli bir mesafeye taşımaya, yüklemeye veya taşıyıp istiflemeye yarayan, elektrik motoru ve/veya içten yanmalı motor ile tahrik edilen hareketli kaldırma iletme makineleridir.

TSC Periyodik Kontrol, uzman ekip ve ekipmanları ile gerçekleştirdiği forklift kontrolleri sonucu tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları veya tehlikeli durumları rapor halinde sizlere sunarak, olası bir tehlikeli olayın engellenmesi ve yasal gerekliliklerinizi sağlamanız adına sizlere yardımcı olur.
Forklift periyodik kontrolleri “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” ne göre en az yılda 1 kez gerçekleştirilmektedir. Kullanım şartları ile üretici talimatlarına göre yapılan risk değerlendirmelerine göre periyodik kontrol periyotları sıklaştırılabilir. TSC Periyodik Kontrol; forklift periyodik kontrollerini Türkak Akreditasyon kapsamında gerçekleştirmektedir.