ENDÜSTRİYEL OTOMASYON

YAPAY GÖRME

Yapay görme sistemleri basitçe; bir görüntüyü yakalayan (sayısal olarak fotoğrafını çeken) ve bu görüntüyü işleyerek, görüntü ile ilgili istenilen bilgileri dış dünyaya aktaran sistemler olarak tanımlanabilir. Yapay görme işlem sonucu, kamera ve bilgisayar yardımıyla uygulamaya özel olarak seçilmiş ışık kaynağı sayesinde görüntü (image) alınması ve alınan bu görüntünün işlenerek anlamlandırılmasıyla elde edilen çıkış değeridir.

ANDON SİSTEMLER
Japonca bir kelime olan ANDON en genel tanımıyla “ışıklı sinyal” anlamına gelmektedir. Ve yalın yönetim / üretim sisteminin en önemli görsel iletişim araçlarından birisidir. Literatürde Andon’un değişik tanımları yapılmıştır. Andon panosu; üretim sisteminin mevcut durumu hakkında bilgi vererek, ekip üyelerini yaklaşan yada oluşan problemler hakkında uyaran, genellikle ışıklandırılmış ve üretim alanında baş seviyesinin üstüne yerleştirilen, bir görsel kontrol cihazı.

Andon ilk başlarda lambalar, ışıklı kolonlar şeklinde kullanılmaya başlanmış, daha sonra lamba grupları, lambalı panolar haline dönüşmüştür. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ledli, dijital panolar olarak yaygınlaşmıştır. LCD monitörlerin, televizyonların boyutlarının büyümesi – fiyatlarının ucuzlamasıyla sadece yazıların, rakamların değil, grafikli – resimli uyarılarında ANDON SİSTEMİ nde yer alması sağlanmıştır. PC, PLC teknolojisindeki gelişmeyle birlikte bu panolar sadece bir sinyal aracı olarak kalmamış, üretim sistemiyle bütünleşmiş etkili bir görsel yönetim aracı - proses kontrol aracına dönüşmüştür.

ÖZEL MAKİNA İMALATI
TSC OTOMASYON uzun zamandır edindiği deneyimleri doğrultusunda başta otomotiv sektörü olmak üzere ihtiyaç duyulan sektöre yönelik özel makina üretmektedir. Ürettiği makinalardan bazıları;

 • Operatörsüz montaj makinası ( Referans : Bosch Fren)
 • Operatörsüz yüksek hızlı parça kontrol makinası ( Referans : Bosch )
 • Komple güneş kollektörü montaj hattı ( Referans : Solitem )
 • Braket kontrol makinası (Referans : Vatan Pres)
 • Paralellik kontrol tezgahı (Referans : CBI)


OTOMASYON UYGULAMALARI
Günümüzde müşteri beklentileri sürekli artıyor. Müşteriler hep daha fazlasını talep ediyor; daha kaliteli, daha fonksiyonlu, daha hatasız, daha kısa sürede, daha yenilikçi ve müşteriler beklentilerini yükseltirken, aynı zamanda da daha az ödemek istiyor.

Kuruluşlar, bir taraftan müşteri beklentilerini karşılamaya (etkinlik) çaba harcarken, bir tarafta da yaşamlarını sürdürebilecek bir kar elde etmek için kaynaklarını rasyonel kullanmaya (verimlilik) çaba harcıyor.

TSC kuruluşların etkinlik ve verimlilik çabalarına ürettiği otomasyon çözümleri ile destek sağlıyor.

TSC nin otomasyon anlayışı: Makine/proses çevrimlerinin otomatik hale getirilmesi değil. Otomatik ve akıllı hale getirilmesi şeklinde. Yani klasik otomasyon değil, akıllı otomasyon. TSC Standart bir ürün üretmiyor. Yüksek standartta çözüm üretiyor. Bunlar;

 • PLC – PC ile otomasyon sistemleri
 • Servo – adım motorlu kontrol sistemleri
 • Endüstriyel barkod uygulamaları
 • Scada sistemleri
 • Komple tesis otomasyonları
 • Makina otomasyonları
 • Komple makina imalatı
 • Hidrolik pnomatik sistemler
 • Üretim izleme sistemleri


TSC Otomasyon entegre çözümler üretiyor. Bir ürün ve/veya sistemin tüm aşamalarını yöneterek anahtar teslim çözüm üretiyor.

Otomasyon hizmetlerimize www.tsc.com.tr sitemizden ulaşabilirsiniz.

YÖNETİM SİSTEMLERİ


SEMİNER
Yıllarca oluşturduğumuz bilgilerimizi deneyimlerimizle birleştirerek ve sürekli güncelleyerek size, özgün, güncel ve nitelikli seminer olarak sunuyoruz.

TSC SEMİNERLERİ DİĞER KURULUŞLARININ SEMİNERLERİNDEN FARKLIDIR. Bu farklılıklar;

 • Seminerler sadece teorik değil, iş hayatının içinden gelen pratik uygulamalarla zenginleştirilmiştir.
 • Seminerler sanayide uygulamış ve olumlu geri bildirimler almıştır.
 • Seminer notları sadece düz yazılar ile değil, resim, şekil, video vb görsel materyallerle zenginleştirilmiştir.
 • Seminer sonunda konunun uygulanması için destek dokümanlar (kaynaklar, formlar vb) verilmektedir.
 • Seminer ücreti oldukça rekabetçidir.
 • Seminer günleri ve saatleri esnektir. Hafta sonu gece gündüz, birkaç güne yayılmış vb.


Teknoloji sürekli gelişiyor, iletişim kanalları hızla artıyor ve dünya hızla küçülüyor. Bu gelişmelerin paralelinde insanların / kuruluşların beklentileri de sürekli artıyor. İnsanlar / kuruluşlar ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmette hep daha iyisini talep ediyorlar; daha kaliteli, daha fonksiyonlu, daha hatasız, daha kısa sürede, daha yenilikçi. Ve insanlar / kuruluşlar beklentilerini yükseltirken, aynı zamanda da daha az ücret ödemek istiyorlar. Kuruluşlar, insanların (müşterilerinin) artan bu beklentilerini karşılamaya (etkinlik) çalışırken aynı zamanda da yaşamlarını sürdürebilecek bir kar elde etmek için kaynaklarını rasyonel kullanmaya (verimlilik) çaba harcıyorlar. Bu çabaların organize ve sistematik olabilmesi için de kuruluşlarına yönetim sistemleri (Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Yalın Üretim Sistemi gibi) kuruyorlar. Kuruluşlar personel temininde; mesleki bilgi, yabancı dil, bilgisayar bilgisi gibi nitelikleri artık temel nitelik kabul ediyor ve daha fazla nitelik bekliyorlar. Talep ettikleri niteliklerin başında ise yönetim sistemleri konusundaki yetkinlik gelmektedir. Ve bu yetkinliğe sahip kişiler işe başvururken diğer kişilere göre daha avantajlı duruma geçiyorlar.

Biz sizin için düzenlediğimiz sertifika programları ile size bu yetkinliği sağlama / artırma olanağı sağlıyoruz. Düzenlediğimiz seminerler, içerikleri ve iletişim bilgilerini bu dokümanımızda bulabilir, temsilcilerimizle iletişim kurarak seminer tarihlerini ve katılım koşullarını öğrenebilirsiniz.

Seminerlerimize ve içeriklerine  www.tscakademi.com sitemizden ulaşabilirsiniz.  

DENETİM
Herhangi bir yönetim sisteminin, tanımlanmış referans standartlara / dokümanlara uyumunun denetimi, başlı başına bir uzmanlık ve deneyim konusudur. Denetçinin niteliği, genel olarak denetimin etkinliğini belirleyen bir unsurdur.

Profesyonel denetim ekibi sayesinde TSC, sizlere denetim hizmetleri konusunda da "katma değer" sağlayan hizmetler sunmaktadır.

İç Denetimler
Yönetim sistem standartlarının ortak şartı iç denetimdir. Etkin bir iç denetim, kuruluşa büyük faydalar sağlamaktadır. Fakat deneyimler göstermektedir ki, kuruluşların iç denetçi olarak görevlendirdikleri çalışanları genellikle, ana uzmanlık alanları denetim olmayan kişilerdir ve bu kişiler tarafından yapılan denetimler istenilen etkinlik düzeyine ulaşamamaktadır.

Kuruluşunuzun iç denetimleri için TSC'nin uzman denetçilerinden faydalanarak, hem denetim sisteminizin ve süreçlerinizin iyileştirilmesini, hem de denetimlerin etkinliğini sağlayabilirsiniz.
Bu hizmet kapsamında, kuruluşunuzun iç denetim süreç ve prosedürleri, aynı zamanda belgelendirme denetçisi de olan profesyonel denetçilerimiz tarafından incelenir ve iyileştirme önerileri raporlanır.

Tedarikçi Denetimleri
Kuruluşların başarısı, tedarikçileri ile yakından ilgilidir. Bu nedenle birçok kuruluş tedarikçilerinden belli şartlara uyum sağlanmasını istemektedir. Bu şartlar, ISO 9001: 2015, ISO 45001: 2018, ISO 14001:2015, IATF 16949 :2016, ISO 22000 : 2018 vb. yönetim sistem standartları olabileceği gibi kuruluş tarafından geliştirilen şartlar da olabilmektedir.

Tedarikçilerin etkin yönetiminin sağlanabilmesi için, tedarikçi denetim sistemlerinin, süreçlerinin ve prosedürlerinin oluşumu, seçim ve değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi, soru listelerinin hazırlanması konularında TSC uzmanlığından faydalanabileceğiniz gibi, tedarikçilerinizin denetimlerinin profesyonel TSC denetçileri tarafından gerçekleştirilmesini de isteyebilirsiniz

DANIŞMANLIK
Teknoloji sürekli gelişiyor, iletişim kanalları hızla artıyor, dünya hızla küçülüyor ve rekabet çetinleşiyor. Bu gelişmelerin paralelinde insanların / kuruluşların beklentileri de sürekli artıyor. İnsanlar / kuruluşlar ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmette hep daha iyisini talep ediyorlar;   daha kaliteli, daha fonksiyonlu, daha hatasız, daha kısa sürede, daha yenilikçi  vb. Ve insanlar / kuruluşlar beklentilerini yükseltirken, aynı zamanda da daha az ücret ödemek istiyorlar.

Kuruluşlar, insanların (müşterilerinin) artan bu beklentilerini karşılamaya (etkinlik) çalışırken aynı zamanda da yaşamlarını sürdürebilecek bir kar elde etmek için kaynaklarını rasyonel kullanmaya (verimlilik) çaba harcıyorlar. Bu çabaların organize ve sistematik olabilmesi için de kuruluşlarına yönetim sistemleri (Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Yalın Üretim Sistemi gibi) kuruyorlar.
 
TSC alanında uygulama deneyimine sahip uzman kadrosu ile size yönetim sistemi kurma/geliştirme konusunda danışmanlık hizmeti sunuyor.

Danışmanlık alanlarımız;

 • ISO 9001: 2015 - Kalite Yönetim Sistemi
 • IATF 16949: 2016 - Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 14001: 2015 - Çevre Yönetim Sistemi
 • ISO 45001: 2018 - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 22000: 2018 - Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
 • Yalın Üretim Sistemi


BELGELENDİRME
Kuruluşunuza uygun, katma değeri yüksek belgelendirme çözümleri;

 • ISO 9001: 2015 - Kalite Yönetim Sistemi
 • IATF 16949: 2016 - Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi
 • ISO 14001: 2015 - Çevre Yönetim Sistemi
 • ISO 45001: 2018 - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 22000 : 2018 - Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi