TSC Periyodik Kontrol, 2004 yılında kurulan TSC Otomasyon ve Bilgi Sistemleri Sanayi Ticaret A.Ş. tüzel kişiliği altında 2014 yılı itibariyle bağımsız bir iş kolu olarak faaliyetlerine başlamıştır. TSC Periyodik Kontrol,  sunmuş olduğu periyodik kontrol (muayene) hizmetinin genel amacı yasalar, akreditasyon kuruluşları ve standartlar tarafından belirlenmiş şartları karşıladığı yönünde bütün taraflara güven vermektir.

 

Periyodik kontrol hizmetleri çalışmalarında; kararları ve faaliyetleri etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak bir sistem oluşturulmuştur. Periyodik Kontrol Hizmetleri çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler içinde yer alan, personel, komiteler, teknik görevliler, kararlarını hiç bir kişi veya kuruluş etkileyemez. Kuruluş üst yönetiminin yukarıda adı geçen kişiler üzerinde hiçbir yaptırımı veya yönlendirme yetkisi yoktur.

 

TSC üst yönetimi periyodik kontrol hizmeti veren personeline doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde baskı ve telkinde bulunmaz.

 

TSC tarafından yürütülecek olan çalışmalar süresince hizmet sunulan kuruluş bünyesinde edinilen tüm bilgi, doküman ve gözlemler TSC tarafından 3. şahıslar nezdinde (Akreditasyon kuralları gereği raporlarınızın akreditasyon denetimlerinde Akreditasyon kurumu TÜRKAK tarafından örnek alınarak incelenmesi dışında) kesinlikle gizli tutulur.

 

Periyodik kontrol faaliyetleri, firmamızın diğer tüm faaliyetlerinden tamamen bağımsız olarak, ulusal ve uluslararası standardlar esas alınarak eğitimli, saygılı ve deneyimli personel ile bağımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik, hızlılık ve gizlilik ilkeleri temel alınarak gerçekleştirilmektedir.

 

TSC Periyodik Kontrol tüm hizmetlerini, beyan ettiği çalıştırma alanına giren bütün müracaatçılara erişebilir hale getirmiştir. TSC Periyodik Kontrol verdiği tüm hizmetler, verilmiş/verilecek rapor sayısına bağlı değildir.

 

TSC’nin sunmuş olduğu hizmetlerden biri veya birkaçı kapsamında, periyodik kontrol talebinde bulunan kuruluşların başvurusunun alınması esnasında TSC Periyodik Kontrol ile çıkar çatışmasına neden olabilecek durumlar analiz edilir ve böyle bir durum söz konusu olduğunda periyodik kontrol hizmeti verilmez.

 

Periyodik Kontrol hizmetlerinin ISO/IEC 17020:2012 ve ilgili kılavuzlar çerçevesinde en iyi şekilde yürütülmesi hizmet sunduğumuz kesimlerin sürekli memnuniyetinin sağlanması ve şikâyetlerin en az düzeyde tutulabilmesi için gerekli tüm kaynaklar sürekli olarak temin edilecek ve periyodik kontrol faaliyetlerinde görev alan tüm personele Periyodik Kontrol faaliyetleri ile ilgili gerekli eğitimler düzenli bir şekilde sağlanacaktır.

 

TSC ‘de, Teknik görevlilerin ve raporları onaylayan sorumlu personelin verdikleri kararlarla aldıkları ücret arasında bir ilişki yoktur. TSC Periyodik Kontrol’ün gelirlerini Periyodik Kontrol faaliyetleri oluşturmaktadır. Güçlü mali yapısı ile çalışanların ücretleri garanti altına alınarak her türlü çıkar çatışmasının ve finansal baskıların önüne geçilmiştir.

 

Tanay Ceylan
Yönetim Kurulu Başkanı
19.02.2019